เชิญชวนอ่านบทนำเพลงสดุดีปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม
     -
บทนำเพลงสดุดี 1-20
     -
บทนำเพลงสดุดี 21-40
     -
บทนำเพลงสดุดี 41-60
     - บทนำเพลงสดุดี 61-80
     -
บทนำเพลงสดุดี 81-100
     -
บทนำเพลงสดุดี 101-120
     -
บทนำเพลงสดุดี 121-150

  

       Home

 

     - สมณกฤษฎีกาว่าด้วยงานแพร่ธรรม

     - ประกาศพระวรสารในโลกปัจจุบัน

     - พระสมณลิขิตเตือน
       “พระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้า”

  

 

 

     - คณะพลมารีย์

     - คณะวินเซน เดอ ปอล

     - คณะคูร์ซิลโล แห่งพระคริสตศาสนา

     - คณะเซอร่า

   - คณะแพร่ธรรมแห่งแม่พระฟาติมา

   - คณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท

   - คณะพระเมตตา

  

 

 

     - ข่าวคณะพลมารีย์

     - ข่าวคณะวินเซน เดอ ปอล

     - ข่าวคณะคูร์ซิลโล แห่งพระคริสตศาสนา

     - ข่าวคณะเซอร่า

     - ข่าวคณะแพร่ธรรมแห่งแม่พระฟาติมา

     - ข่าวคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท

     - ข่าวคณะพระเมตตา

  

 

     - อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

     - วัดแม่พระฟาติมา

     - วัดนักบุญเทเรซา หนองจอก

    

 

    

      

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    
 

    

             
ระลึกถึงนักบุญยอห์นบัปติสต์ถูกตัดศีรษะ

 “ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาผู้ที่บังเกิดจากสตรี” นี่เป็นคำชมของพระเยซูเจ้าเมื่อพูดถึงนักบุญ ยอห์น บัปติสต์ ท่านได้ตายเพราะ ความถูกต้องและความเชื่อ ความเชื่อที่ได้ทำให้ท่านประกาศการกลับใจสำหรับประชาชนที่กำลังรอคอยพระแมสซีอาห์หรือ พระผู้ไถ่กำลังเสด็จมาแล้ว

             เรื่องราวเกี่ยวกับการเป็นมรณสักขีของท่านโดยถูกตัดศีรษะนั้นได้เกิดขึ้นในหอคอยที่มั่นของเมืองมาเครอนเต บนฝั่ งทะเลตายอันเป็นที่ซึ่งกษัตริย์เฮรอดผู้ชั่วร้ายมักจะช อบไปพักผ่อนในเวลาที่ว่างจากราชการ พระเยซูเจ้าเองได้ทราบเรื่อง นี้จากศิษย์ของท่านยอห์น บัปติสต์ ( ซึ่งเราเชื่อว่าคงจะต้องมีนักบุญยวงและนักบุญอันเดรอยู่ในจำนวนพวกศิษย์ที่มาแจ้งเรื่อ งนี้ให้พระเยซูเจ้าได้ทราบด้วย ( มก 6:17-29 )

             น่าจะเป็นไปได้ที่การฉลองในวันนี้เป็การระลึกถึงการอภิเษกวิหารที่ได้สร้างขึ้นถวายเป็นเกียรติแด่นักบุญผู้นำหน้าพร ะผู้ไถ่องค์นี้ที่เมืองเซบาสเตในแคว้นซามาเรีย
 

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ

1. ขอให้เราเป็นคริสตชนที่มั่นคงแน่วแน่มิใช่แบบเหยียบเรือสองแคม
2. ขอให้ชีวิตและคำพูดของเราเป็นการชักนำคนอื่นให้ไปหาพระคริสตเจ้า
3. ขอให้เราอย่าได้หวังผลตอบแทนจากงานแพร่ธรรมของเรา

       นักบุญ หลุยส์ หรือพระเจ้าหลุยส์ที่ 9 กษัตริย์แห่งประเทศฝรั่งเศส ได้รับการอบรมเยี่ยงคริสตชนผู้แกร่งกล้าจากพระมารด าบลังซ์ เดอคาสตีญ และพระนางเองก็ได้เป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินแทนพระองค์ เมื่อยังทรงพระเยาว์อยู่ บุตรีของพระนางที่ มีพระนามว่า อีซาแบลลา ก็ได้เป็นนักบุญด้วย

 

             ที่มา จากหนังสือต้องอภัยโทษหรือไม่ มีแชล ฮูโบลท์ เขียน คุณพ่อ ลออ สังขรัตน์ แปล

ที่ทางเข้าอนุสรณ์สถานแห่งหนึ่งมีข้อความว่า "จงให้อภัย จงอย่าลืม"

             ความบ่อยเหลือเกิน เมื่อคนหนึ่งพูดว่า "อา! ฉันไม่อาจจะให้อภัยเขาได้เลย" เขาคิดว่า "ฉันไม่อาจลืมเรื่องของเขาเ ป็นอันขาด"เกิดสับสนบ่อยที่สุดคือเอาการอภัยปะปนกับการลืม การอภัยและการลืมเป็นคนละเรื่องกัน การลืมไม่ใช่การอภัย ไม่ใช่บีบฟองน้ำหรือเปิดหน้าหนังสือประหนึ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้น

              ถ้าหากเราอภัยทำให้ผู้กระทำล่วงเกินสำนึกถึงศักดิ์ศรี การลืมก็ไม่มีคุณค่าแต่อย่างใดเลย ผู้เขียนบทเพลงสดุดีกล่าว ว่า "ความผิดอยู่ต่อหน้าข้าพเจ้าเสมอไป" ฉะนั้นเราให้อภัยจึงไม่ใช่เราลืม แต่ตรงกันข้าม เรารับอดีตเพื่อเปลี่ยนแปลงมัน

             บางคนยอมตัดขาดกับผู้ล่วงเกิน ลืมเขา ปล่อยให้ทุกอย่างสำเร็จเรียบร้อยไปกับเวลา นี่ไม่ใช่การให้อภัยแต่อย่างใด ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญการวินิจฉัยโรค เพื่อรู้ว่าบาดแผลที่ลืมไปแล้วยังมีแผลเป็นที่รักษาไม่หาย ถ้าเราลืมช่วยให้หา ยโกรธได้ และเราไม่อยากพยาบาทอีก เราก็ไม่ละทิ้งอนาคตได้เลย

              ยิ่งกว่านั้น การลืมทำให้เราตัดขาดไม่ติดต่อกับผู้ล่วงเกิน เราพยายามลืมเขาเด็ดขาด แต่ใครหรือ อาจอภัยความผิด ที่ได้ขจัดให้หายไปจากความจำได้ ไม่มีอะไรชั่วร้ายยิ่งกว่านิ่งเงียบ เราขาดการติดต่อกับผู้ล่วงเกิน เหยื่อก็มีความจำเป็นรู้จั กกับผู้ล่วงเกินพบเขา เฝ้าจับดูใบหน้าและคำพูดของเขาพบสัญญาณความสำนึกผิด