Home

       รวมบทความทั่วไป
                   -
บทความเรื่องจงให้อภัย จงอย่าลืม
                   -
ระลึกถึงนักบุญหลุยส์ กษัตริย์แห่งฝรั่งเศส
                   -
ระลึกถึงนักบุญยอห์นบัปติสถูกตัดศีรษะ
                   -
พระวาจาหนุนใจในเหตุการณ์ต่างๆของชีวิต ตอนที่ 1

                   - พระวาจาหนุนใจในเหตุการณ์ต่างๆของชีวิต ตอนที่ 2

                   - ฉลองแม่พระบังเกิด

                   - การรับศีลและการแก้บาปเป็นของคู่กัน

 

     - สมณกฤษฎีกาว่าด้วยงานแพร่ธรรม

     - ประกาศพระวรสารในโลกปัจจุบัน

     - พระสมณลิขิตเตือน
       “พระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้า”

  

 

 

     - คณะพลมารีย์

     - คณะวินเซน เดอ ปอล

     - คณะคูร์ซิลโล แห่งพระคริสตศาสนา

     - คณะเซอร่า

   - คณะแพร่ธรรมแห่งแม่พระฟาติมา

   - คณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท

   - คณะพระเมตตา

  

 

 

     - ข่าวคณะพลมารีย์

     - ข่าวคณะวินเซน เดอ ปอล

     - ข่าวคณะคูร์ซิลโล แห่งพระคริสตศาสนา

     - ข่าวคณะเซอร่า

     - ข่าวคณะแพร่ธรรมแห่งแม่พระฟาติมา

     - ข่าวคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท

     - ข่าวคณะพระเมตตา

  

 

     - คณะพลมารีย์ ฉลอง 95 ปี และแสวงบุญประตูศักดิ์สิทธิ์

     - กิจกรรมสัญจรนำพระวาจาสู่ปวงชน

     - งานส่งเสริมเอกภาพองค์กรเพื่อสร้างผู้นำ

    

 

    

      

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    
 

    

5 ตุลาคม ระลึกถึง นักบุญโฟสติน่า โควัลสกา


     นักบุญโฟสตินามีชื่อเดิมว่า เฮเลนา โควัลสกา เกิดวันที่ 25 สิงหาคม ค.ศ. 1905 ณ หมู่บ้านโกลโกเวียช ประเทศโปรเเล นด์ เธอได้รับศีลล้างบาปเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ค.ศ.1905 เข้าอารามคณะภคินีพระเเม่เเห่งความเมตตา เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ.1925 สมาชิกคณะนี้อุทิศตนเพื่อดูเเลเเละให้การศึกษาแก่สตรีที่ประสบปัญหาชีวิต ท่านถวายตัวครั้งเเรกในวันที่ 30 เมษายน ค.ศ.1928 โดยใช้ศาสนนามว่า " ซิสเตอร์มาเรีย โฟสตินาแห่งศีลมหาสนิท " ในช่วงปี ค.ศ. 1930 ท่านได้รับสารพระเมตตาจากพระเยซูเจ้า ในปี ค.ศ.1934 ท่านเขียนบันทึก " พระเมตตาในวิญญาณของฉัน " เป็นคู่มือความศรัทธาต่อพระเ มตตา หนากว่า 600 หน้า ด้วยภาษาซื่อๆ เพื่อย้ำเเละอธิบายเรื่องในพระวรสาร เกี่ยวกับความรักที่พระเป็นเจ้าทรงมีต่อประชากรของพระองค์ เเละเน้นถึงความจำเป็นที่เราจะต้องวางใจในกิจการแห่งความรักของพระองค์ ความศรัทธาเป็นพิเศษของท่านต่อพระนางมารีย์ ต่อศีลมหาสนิทเเละศีลอภัยบาป ทำให้ท่านมีพละกำลังทนรับความทุกข์ทรมานทั้งปวง เเละยกถวายพระเป็นเจ้าเพื่อพระศาสนจักร เเละผู้ที่มีความต้องการเป็นพิเศษ โดยเฉพาะคนบาปเเละคนใกล้ตาย ท่านสิ้นใจในเมืองคราคูฟ ใน วัย 33 ปีเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ค.ศ.1938 ร่างของท่านพักอย่างสงบ ณ สักการะสถานพระเมตตาในเมืองลาเจียฟนิกิ ประเทศโปเเลนด์ นักบุญสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 ประกาศให้ท่านเป็นบุญราศี เมื่อปี ค.ศ.1993 เเละได้สถาปนาเป็นนักบุญเมื่อวันที่ 30 เมษายน ค.ศ. 2000 ณ มหาวิหารนักบุญเปโตร กรุงโรม โดยนักบุญสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2