Home

       รวมบทความทั่วไป
                   -
บทความเรื่องจงให้อภัย จงอย่าลืม
                   -
ระลึกถึงนักบุญหลุยส์ กษัตริย์แห่งฝรั่งเศส
                   -
ระลึกถึงนักบุญยอห์นบัปติสถูกตัดศีรษะ
                   -
พระวาจาหนุนใจในเหตุการณ์ต่างๆของชีวิต ตอนที่ 1

                   - พระวาจาหนุนใจในเหตุการณ์ต่างๆของชีวิต ตอนที่ 2

                   - ฉลองแม่พระบังเกิด

                   - การรับศีลและการแก้บาปเป็นของคู่กัน

 

     - สมณกฤษฎีกาว่าด้วยงานแพร่ธรรม

     - ประกาศพระวรสารในโลกปัจจุบัน

     - พระสมณลิขิตเตือน
       “พระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้า”

  

 

 

     - คณะพลมารีย์

     - คณะวินเซน เดอ ปอล

     - คณะคูร์ซิลโล แห่งพระคริสตศาสนา

     - คณะเซอร่า

   - คณะแพร่ธรรมแห่งแม่พระฟาติมา

   - คณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท

   - คณะพระเมตตา

  

 

 

     - ข่าวคณะพลมารีย์

     - ข่าวคณะวินเซน เดอ ปอล

     - ข่าวคณะคูร์ซิลโล แห่งพระคริสตศาสนา

     - ข่าวคณะเซอร่า

     - ข่าวคณะแพร่ธรรมแห่งแม่พระฟาติมา

     - ข่าวคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท

     - ข่าวคณะพระเมตตา

  

 

     - คณะพลมารีย์ ฉลอง 95 ปี และแสวงบุญประตูศักดิ์สิทธิ์

     - กิจกรรมสัญจรนำพระวาจาสู่ปวงชน

     - งานส่งเสริมเอกภาพองค์กรเพื่อสร้างผู้นำ

    

 

    

      

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    
 

    

6 ตุลาคม ระลึกถึงนักบุญบรูโน
นักบุญ บรูโน พระสงฆ์ องค์อุปถัมภ์ของผู้เสียจริต

     นักบุญ บรูโน เกิดที่เมืองโคโลญ ต่อมาได้บวชเป็นพระสงฆ์และได้สอนเทววิทยาที่เมืองแรงส์ การประพฤติตัวที่ไม่เหมาะสมของพระสงฆ์ชั้นผู้ ใหญ่คนหนึ่ง ได้เป็นสาเหตุทำให้ท่านทิ้งตำแหน่งอาจารย์ซึ่งขณะนั้นชื่อเสียงของท่านกำลังหอมกรุ่นอยู่ทีเดียว ท่านได้เขียนคำอธิบายพระคัมภีร์ที่สำคัญ ไว้2 เรื่องคือคำอธิบาย เกี่ยวกับบทเพลงสดุดีและจดหมายของนักบุญเปาโล ท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระสังฆราช แต่ว่ากษัตริย์ได้ตั้งสังฆราชของตนอีกองค์หนึ่งขั้นแทนที่ ท่านจึงได้มุ่งหน้าสู่เมืองเกรอนอนเบลอ
     ณ ที่เมืองนี้เองที่พระสังฆราชท้องถิ่นได้มอบสถานที่แห่งหนึ่งบน ภูเขาให้ท่านและ เพื่อนของท่านอีก 6 คน เป็นสถานที่สวยงามโดดเดี่ยวเงียบสงบมีชื่อว่า ชารเตรอสและที่นี่เองที่ เป็นจุดเริ่มต้นของคณะนักบวชซิสเตอร์เซียน แม้ว่าในขณะนั้นบรูโน ไม่ได้มีความประสงค์ที่จะก่อตั้งคณะนักบวชขึ้น พระสันตะปาปาอูร์บาโนที่ 2 ซึ่งเคยเป็ยลูกศิษย์ของท่านต้องการให้ท่านมาอยู่ที่กรุงโรม จึงได้ทรงสร้างอารามแห่งหนึ่งให้ในบริเวณสถานที่อาบน้ำร้อนของจักรพรรดิดีโอเคลซีอานุส (ภายหลังไมเกิ้ล แองเ จล โล ไดทำการบูรณะวัด กุฎิ และห้องส่วนตัว) ต่อมาท่านได้เดินทางไปยังแคว้นคาลาเบรีย และที่นี่ท่านได้ตั้งอารามนักบวชซิสเตอร์เซียนขึ้นอีกบางอาราม ศพของท่านฝังไว้ในพระวิหารแห่งแซรร่า นักบุญบรูโน
 


คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ

1. ให้เราพยายามแสวงหาช่วงเวลาที่เงียบสงัด มิใช่เพื่อทำให้เราเป็นคนแปลกคนพิกลไป
แต่เพื่ออยู่สนทนากับพระเจ้า

2. ขอให้การภาวนาของเราเป็นการเปิดกว้างสู่ทุกๆ คน

3. ขอให้บูชามิสซาช่วยทำให้เรามีความชิดสนิทสัมพันธ์อย่างเต็มที่กับพระบิดาและบรรดาพี่น้อง

4. ขอพระคริสตเจ้าโปรดประทานคน “ ใหม่” จริงๆ แก่โลกด้วยเถิด