Home

       รวมบทความทั่วไป
                   -
บทความเรื่องจงให้อภัย จงอย่าลืม
                   -
ระลึกถึงนักบุญหลุยส์ กษัตริย์แห่งฝรั่งเศส
                   -
ระลึกถึงนักบุญยอห์นบัปติสถูกตัดศีรษะ
                   -
พระวาจาหนุนใจในเหตุการณ์ต่างๆของชีวิต ตอนที่ 1

                   - พระวาจาหนุนใจในเหตุการณ์ต่างๆของชีวิต ตอนที่ 2

                   - ฉลองแม่พระบังเกิด

                   - การรับศีลและการแก้บาปเป็นของคู่กัน

 

     - สมณกฤษฎีกาว่าด้วยงานแพร่ธรรม

     - ประกาศพระวรสารในโลกปัจจุบัน

     - พระสมณลิขิตเตือน
       “พระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้า”

  

 

 

     - คณะพลมารีย์

     - คณะวินเซน เดอ ปอล

     - คณะคูร์ซิลโล แห่งพระคริสตศาสนา

     - คณะเซอร่า

   - คณะแพร่ธรรมแห่งแม่พระฟาติมา

   - คณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท

   - คณะพระเมตตา

  

 

 

     - ข่าวคณะพลมารีย์

     - ข่าวคณะวินเซน เดอ ปอล

     - ข่าวคณะคูร์ซิลโล แห่งพระคริสตศาสนา

     - ข่าวคณะเซอร่า

     - ข่าวคณะแพร่ธรรมแห่งแม่พระฟาติมา

     - ข่าวคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท

     - ข่าวคณะพระเมตตา

  

 

     - คณะพลมารีย์ ฉลอง 95 ปี และแสวงบุญประตูศักดิ์สิทธิ์

     - กิจกรรมสัญจรนำพระวาจาสู่ปวงชน

     - งานส่งเสริมเอกภาพองค์กรเพื่อสร้างผู้นำ

    

 

    

      

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    
 

    

 บทความจากนิตยสารแม่พระยุคใหม่ ฉบับที่ 192 ปีที่ 33 เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2013 หน้า 3

...::::: ทำไมจึงเรียก พระนางมารีย์ ว่าเป็น ผู้ปฏิสนธินิรมล :::::...

 


เมื่อแบร์นาแด็ตถามชื่อของสตรีงามที่ปรากฏ
ณ ถ้ำมัสซาเบียลใกล้เมืองลูร์ดนั้น
สตรีงามผู้นั้นยิ้มให้เธอ และเมื่อเธอถามซ้ำอีกครั้ง
สตรีผู้นั้นจึงตอบเธอว่า  “ฉันคือการปฏิสนธินิรมล”

เป็นคำตอบที่น่าทึ่งและน่าพิศวง เพราะแบร์นาแด็ตไม่ทราบความหมายของคำตอบ
ดังนั้น แบร์นาแด๊ตจึงรีบวิ่งไปหาคุณพ่อเจ้าวัดที่ลูร์ด
และบอกคำตอบที่ได้รับแก่คุณพ่อ
เมื่อคุณพ่อทราบคำตอบก็เข้าใจทันที และรู้สึกแปลกในมาก
เพราะแบร์นาแด๊ตไม่ได้เรียนหนังสือ ย่อมไม่รู้จักคำนี้
คุณพ่อจึงแน่ใจว่า “สตรีงาม” ผู้นั้นคือพระนางพรหมจารีมารีย์นั่นเอง
เนื่องจากมีแต่พระนางเท่านั้นที่ได้รับนามว่า “ผู้ปฏิสนธินิรมล”
ตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมาในอดีต พระศาสนจักรตระหนัก
และเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ และพระหรรษทานพิเศษของพระนางมารีย์
 

ในปี ค.ศ.1854 สมเด็จพระสันตะปาปาปีโอที่ 9
ทรงประกาศข้อความเชื่อเรื่องการปฏิสนธินิรมลของแม่พระ
ซึ่งทำให้คริสตชนรู้สึกปลาบปลื้มใจอย่างยิ่ง
การประกาศข้อความเชื่อสั้นๆ นี้เป็นการยืนยันว่า
พระนางมารีย์ได้รับการยกเว้นจากบาปกำเนิด
ตั้งแต่วินาทีแรกของการปฏิสนธิในชีวิตของพระนาง เหตุผลที่พระนางมารีย์ได้รับสิทธิพิเศษเช่นนี้
ก็เพราะพระเจ้าได้ทรงเลือกพระนาง
เป็นพระมารดาของพระบุตรของพระองค์ เพื่อที่พระเยซูเจ้าจะได้มีที่พักพิงในพระครรภ์อย่างสมพระเกียรติ
ดังนั้น แม่พระจึง “ได้รับความรอดพ้นล่วงหน้า” ด้วยเดชะพระเยซูเจ้าพระองค์เอง เพื่อพระนางจะได้เป็นพระมารดาที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริง


คุณพ่อมักซีมิเลียน กอลเบ (Maximilien Kolbe : 1894-1941)
รักแม่พระมาก คุณพ่อเรียนขานแม่พระว่า “ผู้ปราศจากมลทิน”
ซึ่งหมายความว่า “ปราศจากรอยด่างพร้อยโดยสิ้นเชิง”
ตลอดชีวิต พระนางมารีย์ไม่เพียงแต่ไม่มีรอยมลทิน
ของบาปใด ๆ เท่านั้น
แต่ตลอดชีวิตพระนางก็ไม่เคยทำบาปเลยด้วย
คริสตชนทางตะวันออกเรียกพระนางมารีย์ว่า
“แม่พระผู้ศักดิ์สิทธิ์และบริสุทธิ์อย่างแท้จริง”
และเป็นผู้ที่ “เปี่ยมด้วยพระหรรษทาน”
คือทุกอณูของพระนางมารีย์
เปิดรับพระเจ้าและความรักของพระองค์