Home

       รวมบทความทั่วไป
                   -
บทความเรื่องจงให้อภัย จงอย่าลืม
                   -
ระลึกถึงนักบุญหลุยส์ กษัตริย์แห่งฝรั่งเศส
                   -
ระลึกถึงนักบุญยอห์นบัปติสถูกตัดศีรษะ
                   -
พระวาจาหนุนใจในเหตุการณ์ต่างๆของชีวิต ตอนที่ 1

                   - พระวาจาหนุนใจในเหตุการณ์ต่างๆของชีวิต ตอนที่ 2

                   - ฉลองแม่พระบังเกิด

                   - การรับศีลและการแก้บาปเป็นของคู่กัน

 

     - สมณกฤษฎีกาว่าด้วยงานแพร่ธรรม

     - ประกาศพระวรสารในโลกปัจจุบัน

     - พระสมณลิขิตเตือน
       “พระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้า”

  

 

 

     - คณะพลมารีย์

     - คณะวินเซน เดอ ปอล

     - คณะคูร์ซิลโล แห่งพระคริสตศาสนา

     - คณะเซอร่า

   - คณะแพร่ธรรมแห่งแม่พระฟาติมา

   - คณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท

   - คณะพระเมตตา

  

 

 

     - ข่าวคณะพลมารีย์

     - ข่าวคณะวินเซน เดอ ปอล

     - ข่าวคณะคูร์ซิลโล แห่งพระคริสตศาสนา

     - ข่าวคณะเซอร่า

     - ข่าวคณะแพร่ธรรมแห่งแม่พระฟาติมา

     - ข่าวคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท

     - ข่าวคณะพระเมตตา

  

 

     - คณะพลมารีย์ ฉลอง 95 ปี และแสวงบุญประตูศักดิ์สิทธิ์

     - กิจกรรมสัญจรนำพระวาจาสู่ปวงชน

     - งานส่งเสริมเอกภาพองค์กรเพื่อสร้างผู้นำ

    

 

    

      

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    
 

    

11พฤศจิกายน

ระลึกถึงนักบุญมาร์ติน แห่งตูรส์

     มาร์ตินเป็นบุตรชายของเจ้าหน้าที่โรมันคนหนึ่ง ท่านเกิดที่ปันโนเรีย ในประเทศฮังการี และได้เข้ารับราชการทหารอยู่ในกองทัพของจักรพรรดิตั้งแต่อายุยังน้อย

     นักบุญ มาร์ติน  ได้ออกจากราชการทหารหลังจากที่ได้รับศีลล้างบาปแล้ว ก็ได้มุ่งเข้าสู่ประเทศฝรั่งเศส และได้มอบตัวเป็นศิษย์ของนักบุญ ฮีแลร์ แห่งปัวเจียร์ ท่านได้เจริญชีวิตแบบฤาษีที่เกาะกัลลีนารา (อะลัสซีโอ) ต่อมาเพราะคำแนะนำของนักบุญ ฮีแลร์ ท่านจึงได้ตั้งอารามแห่งแรกขึ้นในภาคพื้นตะวันตกที่เมืองลีกือเย และจากอารามแห่งนี้เองที่ท่านได้ส่งฤาษีของท่านให้ไปแพร่ธรรมทั่วประเทศ

     ในปี 373 นักบุญ มาร์ติน ได้รับเลือกให้เป็นพระสังฆราชของเมืองตูรส์ ท่านอยู่ในสมัยเดียวกับนักบุญอัมโบรซีโอ ซึ่งก็ได้แข่งขันกันในเรื่องความมีใจร้อนรน ท่านได้กลายเป็นผู้หนึ่งแต่ในบรรดาผู้ก่อตั้งพระศาสนจักร ในประเทศฝรั่งเศส และได้ตั้งอารามที่มาร์มูทีเอร์ ที่อารามแห่งนี้เองที่ได้เป็นสถานที่สำหรับเตรียมเด็กหนุ่มให้เป็นพระสงฆ์ และได้กลายเป็นบ้านเณรแห่งแรกจริง ๆ ที่ได้ผลิตพระสังฆราชให้แก่ประเทศฝรั่งเศสหลายองค์ด้วยกัน ท่านได้ธุดงค์จากหมู่บ้านหนึ่ง    พร้อมกันนั้นก็แพ ร่ธรรมไปด้วยในหมู่ของบรรดาชุมพาบาลและชาวบ้าน ท่านได้สร้างวัดในบ้านนอกหลายแห่งด้วยกัน อันทำให้ศูนย์กลางของชีวิตทางเศรษฐกิจย้ายจากตัวเมืองมาอยู่ที่บ้านนอก ท่านได้พยายามทำงานเพื่อกำจัดศาสนาที่ถือนอกรีตนอกทาง  ทั้งได้พยายามสร้างสันติในหมู่นักบวชอันได้รับผลกระทบจากการหลงผิด ท่านได้เป็นนักบุญองค์หนึ่งในจำนวนองค์แรกๆ ซึ่งมิได้เป็นมรณสักขีแต่ได้รับการคารวะ ในพิธีกรรม การเคารพให้เกียรติท่านนั้นได้แพร่หลายมากแม้กระทั่งในทุกวันนี้

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
 
1. เพื่อที่จะทำความดี ให้เราได้เรียนรู้ถึงความจำเป็นของคนอื่นเขา
2. ให้เรามีจิตสำนึกว่ากิจการดีทุกอย่างจะต้องมีผลตอบสนองอย่างไม่ต้องสงสัย
3. ให้เราร่วมมือกับพระสังฆราชเพื่อคุณความดีของทุกๆคน