Home

 

     - สมณกฤษฎีกาว่าด้วยงานแพร่ธรรม

     - ประกาศพระวรสารในโลกปัจจุบัน

     - พระสมณลิขิตเตือน
       “พระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้า”

  

 

 

     - คณะพลมารีย์

     - คณะวินเซน เดอ ปอล

     - คณะคูร์ซิลโล แห่งพระคริสตศาสนา

     - คณะเซอร่า

   - คณะแพร่ธรรมแห่งแม่พระฟาติมา

   - คณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท

   - คณะพระเมตตา

  

 

 

     - ข่าวคณะพลมารีย์

     - ข่าวคณะวินเซน เดอ ปอล

     - ข่าวคณะคูร์ซิลโล แห่งพระคริสตศาสนา

     - ข่าวคณะเซอร่า

     - ข่าวคณะแพร่ธรรมแห่งแม่พระฟาติมา

     - ข่าวคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท

     - ข่าวคณะพระเมตตา

  

 

     - อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

     - วัดแม่พระฟาติมา

     - วัดนักบุญเทเรซา หนองจอก

    

 

    

      

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    
 

    

นักบุญ หลุยส์ กษัตริย์แห่งฝรั่งเศส

นักบุญ หลุยส์ หรือพระเจ้าหลุยส์ที่ 9 กษัตริย์แห่งประเทศฝรั่งเศส ได้รับการอบรมเยี่ยงคริสตชนผู้แกร่งกล้าจากพระมารดา บลังซ์ เดอคาสตีญ และพระนางเองก็ได้เป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินแทนพระองค์ เมื่อยังทรงพระเยาว์อยู่ บุตรีของพระนางที่มีพระนามว่า อีซาแบลลา ก็ได้เป็นนักบุญด้วย
       นักบุญ หลุยส์ ได้ทรงทำให้กษัตริย์แห่งอุดมคติได้เกิดขึ้นจริงๆ ในตัวพระองค์ โดยที่พระองค์ได้พยายามเจริญชีวิตด้วยความเชื่อแบบคริสตชนจริงๆ โดยนัยนี้พระองค์จึงได้ทำให้นิสัย อันมุทะลุฉุนเฉียวของพระองค์ผ่อนคลายลง และความเชื่อค ริสตชนนี้เองที่ได้ช่วยค้ำจุนธรรมจริยของพระองค์ไม่หวั่นไหว ทั้งยังช่วยทำให้พระองค์ฉลาดรอบคอบในการแสวงหาสันติภาพ
     พระองค์เป็นแบบอย่างแห่งคุณธรรมของชีวิตครอบครัว ทั้งเป็นแบบอย่างที่แท้จริงของฆราวาสคริสตชนอีกด้วย พระองค์ได้ทำให้ประเทศฝรั่งเศสได้มีความยุติธรรมขึ้นเสียใหม่และได้แก้ไขชีวิตทางเศรษฐกิจให้ดีขึ้น พระองค์ได้สร้างโรงพยาบาลและได้มอบที่ดินผืนใหญ่สำหรับการกุศล พระองค์ได้เป็น ตัวอย่างในเรื่องความรักต่อคนจนและคนป่วย ได้เข้าอยู่ในคณะ นักบวชฟรังซิสเป็นต้นในชีวิตประจำวันพระองค์ได้ยกฐานะทางด้านความรู้ ของมหาวิทยาลัยซอร์บอนให้สูงขึ้น และได้เป็นคนไกล่เกลี่ยช่วยกู้แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ ได้ถูกจับตัวไปเป็นเชลย ต่อมาพระองค์ได้พยายามทำตัวให้เป็นทั้งแม่ทัพที่ดีและคนพยาบาลที่ดีด้วย ที่สุดพระองค์ก็ได้พ่ายแพ้ต่อโรคระบาดและ ได้สิ้นใจเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 1270 ที่ประตูเมืองตูนิซี พวกมุสลิมเคารพยกย่องความเชื่อและวีรกรรมของพระองค์ด้วย
 

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ

1. ขอให้กิจกรรมทางสังคมและการเมืองได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยจิตตารมณ์คริสตชน
2. ให้เราร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลในการทำงานร่วมกันเพื่อสาธารณประโยชน์
3. ขอให้ความยุติธรรมและความเมตตาของนักบุญ หลุยส์ ช่วยเป็นแรงดลใจผลักดันบรรดานักการเมืองทั้งหลาย
4. ขออย่าให้มีการกดขี่ข่มเหงประชาชนและระบบอาณานิคมเลย
 

นักบุญยอแซฟ กาลาซานส์
 

     นักบุญ ยอแซฟ กาลาซานส์ เกิดที่เมืองอาราโนาในประเทศ อิตาลี ได้บวชเป็นพระสงฆ์เมื่ออายุได้ 28 ปี และได้มาที่กรุงโรม
     ที่กรุงโรมนี่เองที่ท่านได้มีความรู้สึกสะเทือนใจที่ได้แลเห็นสภาพของการเจริญชีวิตของพวกเด็ก ๆ ในแถบทราสเตเวเร ท่านจึงได้ตั้งโรงเรียนสอนเรียนให้พวกเขาโดยไม่คิดค่าตอบแทนใด ๆ ท่านได้ตัดสินใจที่จะขยายกิจการในด้านการศึกษาแบบ คริสตชนโดยอาศัยโรงเรียนเป็นสื่อกลางและได้ตั้งคณะนักบวช เรียกว่า “สโกโลบี” ( พวกนักบวชของโรงเรียนศรัทธา ) ซึ่งได้แพร่หลายไปอย่างรวดเร็วมากในทวีปยุโรป
     ในการทำงานแพร่ธรรม นักบุญยอแซฟ กาลาซานส์ ต้องทนทุกข์ยากลำบากมากทั้งจากองค์กรของท่านเอง และทั้งจากคนในพระศาสนจักรเองด้วย ท่านได้ถูกสบประมาท ถูกเบียดเบียนเคี่ยวเข็ญ ถูกเขาจับกุมแต่ท่านก็ได้สู้ทนทุกสิ่งทุกอย่างเยี่ยง วีรบุรุษ และด้วยความเพียรทนจนถึงที่สุด แม้ว่าในภายหลัีงทุกคนได้เข้าใจท่าน ถึงกระนั้นท่านก็ได้สิ้นใจอย่างน่าสงสาร เมื่ออายุได้ 92 ปี บรรดาประชาชนได้เป็นทุกข์เสียใจถึงการจากไปของท่าน ชาวกรุงโรมที่ท่านได้รับนั้น ได้ช่วยเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์และชีวิตให้กับคณะนักบวชของท่า พระสันตะปาปาปีโอที่ 12 ได้แต่งตั้งให้ท่านเป็นนักบุญ องค์อุปถัมภ์ของบรรดาโรงเรียนคาทอลิกทั้งหลาย
     นักบุญ ยอแซฟ กาลาซานส์ ได้เป็นคนแรกที่ใช้บทอ่านพระวรสาร เป็นภาษาอิตาเลียน ในบ้านของท่านที่มีไว้สำหรับพวกเด็ กนั้น วัดน้อยต้องเป็นศูนย์กลางสำหรับพวกเขาเสมอ และที่วัดน้อยนี้เองที่บูชามิสซาได้มี บทบาทด้านการอบรมเด็ก ๆ ที่ทรงประสิทธิภาพที่สุด
     ในบูชามิสซาประจำวันของเราก็เช่นกัน เราต้องพยายามช่วยให้เด็ก ๆ ได้มีบทบาทที่มีชีวิตชีวาจริง ๆในบูชามิสซานั้นมิใช่ปล่อยให้พวกเขาเป็น “คนดูเฉย ๆ “ และเพื่อนจะสร้างความเชื่อที่มีชีวิตชีวาจริง ๆ ในพวกเด็กหนุ่มสาว เราต้องการคำสอนทางพิธีกรรมที่ลึกซึ้งด้วย
 


คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. ขอให้ปัญหาเกี่ยวกับโรงเรียนได้ช่วยปลุกความสนใจ การสวดภาวนาและกิจกรรม
2. ขอให้โรงเรียนได้เป็นผู้อบรมและคริสตชนที่แท้จริงด้วยเถิด
3. ให้เราทุกคนได้ร่วมมือที่จะสร้างสรรค์โรงเรียนคริสตชนที่แท้จริง
4. ขอให้บรรดาผู้ปกครองได้สามารถเลือกโรงเรียนสำหรับลูก ๆ ของตนอย่างอิสระเสรี
5. ขอให้จิตตารมณ์ดั้งเดิมในการก่อตั้งโรงเรียนคริสตชนได้รับการยอมรับและปฏิบัติอย่างจริงจังในปัจจุบัน โดยไม่ถือว่ากิจการโรงเรียนเป็นธุรกิจตามแบบโลก