Get Adobe Flash player

โครงการอ่านพระคัมภีร์ปี ค.ศ. 2012- 2015

rdbible01มรรคาของพระเจ้าดีพร้อม  พระสัญญาของพระยาห์เวห์น่าเชื่อถือ  พระองค์ทรงเป็นโล่กันภัย   ให้ทุกคนที่หลบภัยมาพึ่งพระองค์ 
ใครเล่าเป็นพระเจ้านอกจากพระยาห์เวห์  ใครเล่าเป็นหลักศิลา ถ้าไม่ใช่พระเจ้าของเรา 
พระเจ้าประทานพละกำลังให้ข้าพเจ้าเต็มเปี่ยม ทรงบันดาลให้ทางของข้าพเจ้าปลอดภัย (สดด 18:30-32 )
ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระพรที่พระองค์ทรงสงวนไว้  สำหรับผู้ยำเกรงพระองค์นั้นช่างใหญ่หลวงเพียงไร  พระองค์ทรงสะสมพระพรไว้สำหรับผู้ที่ลี้ภัยในพระองค์  ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ตามนุษย์ทั้งมวล (สดด 31:19)

 

Main Menu

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday28
mod_vvisit_counterYesterday108
mod_vvisit_counterThis week28
mod_vvisit_counterLast week666
mod_vvisit_counterThis month53604
mod_vvisit_counterLast month3790
mod_vvisit_counterAll days214078
We have: 1 guests, 1 bots online
Today: มี.ค. 28, 2015

เว็บไซต์เพื่อนบ้าน

 

logoserra

โครงการ “การประชุมใหญ่ประจำปีของครอบครัวคณะเซอร์ร่าประเทศไทย ปี 2013

หัวข้อ “ ครอบครัว เรือนเพาะชำกระแสเรียก ”

โอกาสปีแห่งความเชื่อ ปี 2012-2013

1. หลักการและเหตุผล

 

ทุกปีสมาชิกเซอร์ร่าประเทศไทยและครอบครัว จะมาพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และนำครอบครัวมาเพื่อให้รู้จักกัน เป็นกำลังใจต่อกัน ในโอกาสปีแห่งความเชื่อ 2012 –2013 นี้ คณะเซอร์ร่าประเทศไทยได้จัดกิจกรรม ตามแผนงานอภิบาล 2010-2015 เรื่อง วิถีชุมชนวัด และพระวาจา เพื่อให้เป็นจุดเริ่มต้นของครอบครัวเรือนเพาะชำกระแสเรียก และเพิ่มพูนความเชื่อความศรัทธาของครอบครัวสมาชิกฯ คริสตชนทั่วๆ ไป และเป็นกรณีพิเศษเพื่อแสดงกตัญญุตา ขอบพระคุณพระเป็นเจ้าที่ทรงประทาน กระแสเรียกพระสงฆ์ นักบวชชาย -หญิง และมิชชันนารี แก่พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย

            คณะเซอร์ร่าประเทศไทยได้มอบหมายให้ คณะเซอร์ร่าในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้แก่ เซอร์ร่ากลุ่มกรุงเทพฯและเซอร์ร่ากลุ่มเซนต์จอห์น เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมใหญ่ของครอบครัวเซอร์ร่าขึ้น ในวันศุกร์ที่ 5 - จันทร์ที่ 8 เมษายน 2013 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน อ.สามพราน  จ. นครปฐม เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกได้สัมผัสประสบการณ์ชีวิตของมิชชันนารีและบุญราศีของประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเชื่อ ความศรัทธาแก่สมาชิกฯ และครอบครัวให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเซอร์ร่าภาคพื้นเอเชีย ครั้งที่ 18 (18th Serra Asian Convention 2016, Bangkok, Thailand ) ในคราวเดียวกัน

2.วัตถุประสงค์

 

1. เพื่อศึกษา เรียนรู้ ชีวิตและประสบการณ์ของมิชชันนารีและบุญราศีของประเทศไทย เพื่อเพิ่มพูนความเชื่อ ความศรัทธาแก่สมาชิกฯ และครอบครัว

2. เพื่อฟื้นฟูชีวิตและงานอภิบาลกระแสเรียกของคณะเซอร์ร่า ตามแผนงานอภิบาล 2010-2015 เรื่อง วิถีชุมชนวัด และพระวาจา เพื่อให้เป็นจุดเริ่มต้นของครอบครัวเรือนเพาะชำกระแสเรียก

3. เพื่อแสดงกตัญญุตาแก่บรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์และนักบวชชายหญิง (อาวุโส) ในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และรับฟังการแบ่งปันประสบการณ์จากท่าน

4. เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเซอร์ร่าภาคพื้นเอเชียเป็นการประชุมครั้งที่ 18th Serra Asian Convention 2016

 3.เป้าหมาย

 

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมด้านปริมาณ ( 200 คน )ประกอบด้วย

3.1 จิตตาภิบาล ประธานคณะเซอร์ร่าระดับต่างๆ สมาชิกและครอบครัวเซอร์ร่า จาก 23 กลุ่ม

ประมาณ 150 -175 คน

3.2 สามเณรใหญ่และเณรเล็ก ครอบครัวของเพื่อนๆ และคริสตชนที่สนใจ ประมาณ 20-30 คน

3.3 บรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์ และนักบวชชาย-หญิง (อาวุโส) ประมาณ 30-40 ท่าน

4. สถานที่

ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล “บ้านผู้หว่าน” (ติดต่อ คุณอนุชา ภารนันต์ โทร. 02 429 0124 ถึง 33)

5. งบประมาณ /ทรัพยากรที่ใช้/ค่าใช้จ่าย/วิทยากร/บุคลากร

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 200 x 2,500 บาท = 500,000 บาท

6. ระยะเวลา ดำเนินการ

          วันศุกร์ที่ 5 – จันทร์ที่ 8 เมษายน ค.ศ. 2013

7. แผนดำเนินงาน

            7.1 สำรวจและรับลงทะเบียน เพื่อทราบจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่ฯ

            7.2 จัดเตรียมสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก

            7.3 จัดเตรียมและนัดหมาย และต้อนรับผู้เข้าประชุมใหญ่

          7.4 ดำเนินการประชุมใหญ่ ตามกำหนดการ

 

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

8.1 จิตตาภิบาล ประธานสภาฯประธานเขต ประธานกลุ่มและครอบครัว มีกำลังใจเข้มแข็ง และพร้อมก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน เพื่อการอภิบาลกระแสเรียก พระสงฆ์และนักบวชในพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย

8.2 ครอบครัวและสมาชิกเซอร์ร่าได้แสดง กตัญญุตาแก่พระสังฆราช พระสงฆ์และนักบวชในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

8.3 สมาชิกเซอร์ร่ามีโอกาสสัมผัสบรรยากาศและภาพจำลองการประชุมภาคพื้นเอเชีย

 

จงก้าวไปข้างหน้าเสมอ ขออย่าได้ถอยกลับ

Always Go Forward and Never Turn Back